Tudjon meg többet!
Csatlakozzon életjáradéki programunkhoz!*

A REST & PROVIDENCE Életjáradék program a magyar ingatlanalapú életjáradék szolgáltatás új formáját kínálja ügyfelei részére. Célunk a magánszemélyek közötti életjáradéki szerződéskötés támogatása, az első mozzanattól kezdve egészen annak teljesüléséig. Programunk a Lakásért életjáradék konstrukció újragondolása, melynek keretein belül várjuk jelentkezését, ha saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik és havi szintű vagy egyösszegű járadékszolgáltatásra tartana igényt.

*Társaságunk szolgáltatása a magánszemélyek közötti szerződéskötés támogatása, közvetítése. Saját állományt nem gyűjtünk.

Az általunk kínált szolgáltatások részletesebb bemutatását lentebb találja.
Tevékenységünk folyamata


Kérjük húzza az egeret a pontokra

Csomagjaink


Társaságunk által kialakított csomagok csupán iránymutatásul szolgálnak, illetve segítik a kiközvetítés folyamatát. Természetesen, minden esetben az igényegyeztetés alapján kerül megállapításra, hogy pontosan melyik csomagot javasoljuk.

Lineáris csomag

E szerződési konstrukcióban a megállapodást követően havi fix összegű járadék kerül folyósításra a jogosultnak. Előnye, hogy havi bevételei nagy mértékben nőnek, így életkörülményei nagy mértékben, hosszú távon javulhatnak.

Kombinált csomag

E csomag alapján kialakított szerződési konstrukció lényege, hogy a megállapodáskor egy nagyobb pénzösszeg kerül kifizetésre járadékos részére, melyet havi járadékfolyósítás követ. Egyszeri nagyobb összeggel szabadon rendelkezve, azt számára fontos kiadásokra tudja fordítani amellett, hogy rendszeres támogatásban részesül.

Kombinált-plusz csomag

A Kombinált-plusz csomag sajátossága, hogy az ingatlant terhelő adósságok rendezésével egybekötve valósul meg a két magánszemély közt létrejövő megállapodás. Megoldást nyújthat járadékos számára az adósságai rendezésére, melyet a körülmények függvényében akár havi járadékfolyosítás követhet.

Komfort csomag

Csak 75 éves kor feletti Szépkorúak vehetik igénybe

A Komfort csomag lényege, hogy a támogató egy összegben megvásárolja járadékos ingatlanát, melyen annak javára holtig tartó haszonélvezeti jog kerül bejegyzésre. Előnye: járadékos az ingatlant továbbra is zavartalanul használhatja amellett, hogy szabadon rendelkezhet a pénzről, melyből a számára fontos dolgokra költhet (pl. utazás).

Kérdések

Járadékos oldalról a vállalkozás célcsoportját képezik azon 65 év feletti magánszemélyek, kik saját tulajdonú ingatlannal rendelkeznek, mely vonatkozásában tulajdoni hányaduk 100%-os. Az igényegyeztetés – mint első körös tárgyalás – során felmérjük, hogy életkörülményeihez igazítva melyik szerződési konstrukció, illetve azon belül melyik csomag felelne meg számukra leginkább. Van példa arra, hogy szépkorú magánszemélyek ingatlanát zálogjog terheli, mely egy kölcsön felvétele okán került bejegyzésre, s a visszafizetésre a körülményeik megváltozása, esetlegesen előre nem látható romlása miatt már nincs mód. Számukra egy külön csomag lett létrehozva, melynek részleteit a „Csomagjaink” menüpontban ismerhetik meg. A járadék összegét több tényező befolyásolja, mint például a járadékos életkora, egészségi állapota, családi állapota, ingatlan értéke, továbbá a választott csomagkonstrukció.

Mi az az életjáradéki szerződés?

Az életjáradéki szerződés fogalmát a polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:497. § adja meg: “Életjáradéki szerződés alapján a járadékadásra kötelezett a járadékszolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.”

Mi alapján számítják ki a járadék összegét?

A járadék összege az Ön életkora, családi állapota, továbbá a tulajdonában levő ingatlan forgalmi értéke alapján kerül meghatározásra.

Mit tegyek, ha egy bizonyos idő elteltével kevesebb mellékszolgáltatásra lesz szükségem?

A mellékszolgáltatások lemondására tárgyhó végén van lehetősége.

Társaságunk elsősorban Budapesten, illetve annak vonzáskörzetében

elhelyezkedő ingatlannal rendelkező szépkorúak megkeresésével foglalkozik, ugyanakkor az alább felsorolt vidéki városokból is várjuk szíves megkeresésüket: Székesfehérvár, Győr, Tata, Tatabánya, Oroszlány, Balatonfüred, Sopron.

Mi az a haszonélvezeti jog?

A haszonélvezet olyan jogviszony, melynél fogva a haszonélvezet jogosultja (haszonélvező) a más tulajdonában álló ingatlant vagy ingó dolgot birtokolhatja, használhatja és hasznait szedheti, de a jogviszony megszűnése után a dolgot állagának sérelme nélkül vissza kell adnia.

Mik a programban való részvételem feltételei?

Betöltött 65. életév, illetve saját tulajdonú lakóingatlan a meghatározott települések valamelyikében. (65 év alatt egyedi ajánlat kérhető)

Mit tegyek, ha számomra inkább a tartási szerződés lenne megfelelő?

Társaságunk által kínált mellékszolgáltatásokból az igényegyeztetés során kialakítunk egy csomagot, mely a szükségleteihez igazítva a havi ellátásában kellő mértékben segít, s mely szolgáltatások a havi járadékból kerülnek kifizetésre.

Mit tegyek, ha kérdések merültek fel bennem a szerződés kapcsán, illetve ha a szerződő partnerem nem a szerződésben leírtak szerint teljesít?

Társaságunk a megkötött szerződések fennállása alatt ingyenes jogi tanácsadást nyújt Önnek a szerződéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekben.

Hívjon minket!

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, hívjon minket hogy egy személyes találkozás keretein belül a szolgáltatásaink bemutatása mellett bártan felteheti kérdéseit. Ismertetjük az ügyintézés folyamatát, csomagjaink jellegzetességeit, szerződéseinket biztosító garanciákat, továbbá kiegészítő szolgáltatásainkat. Tegyen lépést a nyugalma, biztonsága, a békés és kiegyensúlyozott időskor érdekében!

Személyes konzultációért hívja a

06 (80) 80 4000

ingyenesen hívható telefonszámunkat.

Mellékszolgáltatások

A szerződés megkötése után felmerülő személyes igények maradéktalan kielégítésében az általunk kiválasztott Luminal Med Kft. nyújt támaszt, kik állandó, illetve eseti jellegű megbízásokat egyaránt készséggel teljesítenek.

Ugrás a Luminal Med házi betegápoló és gondozó szolgálat weboldalára

Beteg- és személyszállítás

Gyógyszerkiváltás

Bevásárlás

Társalgás

Takarítás

Karbantartói munkák elvégzése

Ételszállítás bonyolítása

Ápolás